Simple Swahili Words / Phrases You Should Know

Greetings

Hello Hujambo
Goodbye Kwaheri
How are you Habari
I am good Nzuri
What is your name? Jina lako nani
My name is…… Jina langu ni….
Where are you from? Unatoka wapi
I come from… Mimi natoka…

Courtesy

Thank you very much Asante Sana
You are welcome Karibu tena
No Hapana
No thank you Hapana nashukuru
Please Tafadhali
Sorry Samahani
I don’t understand Sielewi
Yes Ndio

Direction / Travelling

Left Kushoto
Right Kulia
Straight Moja kwa moja
How far is it Kuna masafa gani
Where is Stonetown Ni wapi Stonetown
Slowly Polepole
Please take me to…. Tafadhali nipeleke…
Please wait here Tafadhali tusubiri hapa
Now Sasa
Later Baadae

Numbers

1 Moja
2 Mbili
3 Tatu
4 Nne
5 Tano
6 Sita
7 Saba
8 Nane
9 Tisa
10 Kumi

Shopping

Money Pesa
Pay Lipa
How much Bei gani
Can I pay in Dollars? Naweza kulipa kwa Dollar

Recent Comments